Miernik długości i napięcia - Cable Tool


Wielofunkcyjny miernik okablowania

Miernik długości i napięcia

CableTool model CT50 od Psiber Data Systems zapewnia wykonawcom, CATV, monterom instalacji niskonapięciowych lub dowolnym osobom zajmującym się instalacją lub konserwacją kabli metalowych możliwość szybkiego wyszukiwania usterek w kablach do długości 2500 stóp. Korzystając z technologii UDR, CableTool dokonuje diagnostyki usterek bez uruchamiania lub strefy martwej oraz z dokładnością do ±2%. Wystarczy wybrać odpowiedni rodzaj przewodu z dostępnej biblioteki lub wprowadzić prędkość nominalną propagacji przewodu, przyłączyć przewody do dwóch przewodników kabla i wcisnąć przycisk w celu wyświetlenia długości przewodu lub odległości od przerwy bądź zwarcia. Napięcie na żyłach do 250V jest stale monitorowane za pomocą wbudowanego woltomierza RMS mierzącego rzeczywistą wartość skuteczną, wyświetlającego ostrzeżenie o potencjalnych niebezpiecznych warunkach.

Zalety

  • CableTool jest w stanie testować w równym stopniu skręcone pary lub przewody NiMH
  • Szybkie i proste ustalanie długości przewodów do 750 metrów oraz odległości od usterek za pomocą pomiarów reflektometrem
  • Wbudowany woltomierz wyświetlający napięcie do 250V
  • Wbudowany generator tonów z próbnikiem tonowym CT15 Cable Tracker (dostępnym opcjonalnie) umożliwiający identyfikowanie poszczególnych żył w przewodzie

Cechy

  • Szybkie identyfikowanie i wyszukiwanie odległości od przerwy lub zwarcia
  • Pomiary długości przewodów w skrzynce, szpuli lub ścianie
  • Transmisja sygnałów tonowych w celu śledzenia ukrytych ciągów kablowych
  • Pomiary napięcia w celu identyfikacji obwodów pod napięciem
  • Wyświetlanie długości w stopach lub metrach

Dostępne modele testerów do weryfikacji

Funkcje/WyposażenieCableMaster 850CableMaster 800CableMaster 650CableMaster 600CableMaster 450CableMaster 400CableMaster 200Cable ToolCable Tracker
Test kabli         
Mapa połączeń (wykrycie błędów np. przerwa, zwarcie, złe rozszycie par - split, pary odwrócone - reversed pairs, brak żyły - miswires)++ +++++  
Pomiar długości (w tym odległość do przerwy w kablu)+
(metodą TDR)
+
(metodą TDR)
+
(metodą TDR)
+
(metodą TDR)
+
(metodą pojemności elektrycznej)
    
Wykrycie napięcia (w tym ostrzeżenie o niespodziewanym napięciu)+++++++++
Wykrycie PoE/PoE+ (w tym pomiar napięcia PoE oraz test obciążenia [pomiar mocy min/max])++++     
Hub Flash (Miganie diody portu w urządzeniu aktywnym w celu identyfikacji)++++    +
Jednostka zdalna do pomiaru mapy połączeń i identyfikacji numeru linii (Ilość)8181111  
Identyfikator numeru linii RJ45 (Ilość)    55   
Identyfikator numeru linii F (Ilość)20 20 55   
Generator sygnału akustycznego++++++++ +
Sonda akustyczna (w zestawie)+ +      +
Zapis/Eksport danych pomiarowych++++     
Test aktywnej sieci LAN
         
Wykrycie sieci Ethernet i określenie prędkości sieci++++     
DHCP++++     
Wsparcie dla IPv4/IPv6++++     
Informacje o przydzielonym adresie IPv4/IPv6+        
Test łącza/Test Ping++++     
Wykrycie VLAN++       
Skanowanie sieci LAN++       
Mapa sieci (Informacje o nazwie, adresie IP i MAC znalezionych urządzeń w sieci LAN)++       
Obsługa protokołów konfiguracyjnych (LLDP, CDP, NDP)++       
Wykrycie usług POTS, ISDN,++++     
Gniazda         
RJ45 / RJ 11-12 / Koncentryczne (Typ F)+/-/++/-/++/-/++/-/++/+/++/+/++/-/- +/+/-
Gniazdo do podłączenia kabla typu "krokodylki"++++++  ++
USB (eksport danych)++++     
Własności użyteczne         
Czas testu (pomiar kabli pasywnych)<1s<1s<1s<1s<1s<1s<1s  
Czas testu (podłączenia i uzyskanie dostępu do sieci LAN)<10s<10s<10s<10s     
Czas uruchomienia<2s<2s<2s<2s<1s<1s<1s<1s<1s
Ekran LCDKolorowyKolorowyKolorowyKolorowyMonoMonoMono  
Zasilanie  6xAA6xAA6xAA6xAA1x9V1x9V4xLR44 2x9V4xAA
Kod towaruNazwa towaru
 Tester CableTool
109226008CableTool - Tester długości TDR, Identyfikator PoE, Generator tonów
Zestaw: 1xJednostka główna CableTool CT50, 1xAdapter banan-BNC/F, 2xKabel banan-"krokodylki", 4xBateria AA, 1xPokrowiec, 1xInstrukcja obsługi;
109226009CableTool Premium - Tester długości TDR, Identyfikator PoE, Generator tonów
Zestaw: 1xJednostka główna CableTool CT50, 1xSonda indukcyjna CT15, 1xAdapter banan-BNC/F, 2xKabel banan-"krokodylki", 4xBateria AA, 1xPokrowiec, 1xInstrukcja obsługi;

Co oznacza skrót „NVP”?

NVP oznacza prędkość nominalną propagacji. Jest to prędkość, z jaką sygnał przenoszony jest za pomocą przewodu, wyrażona jako procent prędkości światła w próżni. Prędkość ta, wraz z czasem powrotu sygnału do urządzenia testującego, wykorzystywana jest obliczania długości przewodów.

Posiadam jedno z narzędzi kablowych i muszą zmierzyć rożne przewody o różnych grubościach lub NVP. Biblioteka nie zawiera wszystkich wymaganych przeze mnie rodzajów przewodów. Czy mogę dodać swój przewód do biblioteki? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Custom Cable Setup umożliwia mierzenie i przechowywania NVP kabli o znanej długości. Cable Tool należy podłączyć do fragmentu przewodu o długości 50-100 stóp, rozwartego na dalszym zakończeniu (przewody o długości poniżej 50 stóp lub powyżej 100 stóp mogą dawać nieprecyzyjne wartości NVP). Następnie należy włączyć urządzenie i wybrać F3 – Tone, następnie wcisnąć przycisk F3 jeszcze raz, aby wejść w menu Setup (konfiguracji). Wcisnąć przycisk kursora „dół” 4 razy, aby wybrać CSTM Cable za pomocą klawisza F3. Wcisnąć przycisk kursora „góra/dół”, aby wybrać jedną z czterech lokalizacji przechowywania Custom Cable. Następnie należy wcisnąć przycisk funkcyjny, aby przesunąć strzałkę na pole długości i za pomocą klawiszy kursora „góra/dół” dopasować wyświetloną długość przewodu do znanej długości. NVP zmienia się wraz z dopasowywaniem wyświetlanej długości przewodu. Należy wcisnąć przycisk Save (zapisz), aby zachować informacje.

Czy mogę w trybie konfiguracji „custom cable mode” podłączyć niewielki (3-stopowy) odcinek przewodu tego samego rodzaju przeznaczonego do testów i zapisać rodzaj i wartość NVP dla tego przewodu w CT-50?

Zalecane jest stosowanie przewodu o długości 50 stóp. Długości powyżej 100 stóp będą charakteryzowały się mniejszą dokładnością NVP. Mniejsze długości mogą spowodować błędy w pomiarach ze względu na ograniczenia długości przewodu w stosunku do długości fali.

Zamierzam dokonać pomiarów żyły pozostawionej na szpuli lub w skrzynce. Czy narzędzie Cable Tool jest w stanie zmierzyć tylko jeden przewodnik (przewód jednożyłowy), czy wymagane jest zastosowanie dwóch przewodników w każdym teście?

Cable Tool (CT50) jest reflektometrem wielożyłowym, co oznacza, że wymagane są dwie ścieżki przewodzące (żyły/kable) blisko siebie. Dobry przykład stanowi przewód lampy, kabel koncentryczny lub sieciowy (kat. 3, 5 lub 6). Cable Tool nie działa z pojedynczymi przewodnikami. Przewodów Cable Tool (czerwone i czarne) nie należy podłączać do tego samego przewodnika (żyły/kabla). Muszą być podłączone do różnych przewodników (żył/kabli). Częstym błędem w fizycznej konfiguracji CT50 jest podłączanie jednego zakończenia kabla do czarnego przewodu i drugiego zakończenia tego samego kabla do czerwonego przewodu. Zgodnie z instrukcją użytkownika „Jeden przewód testowy należy podłączyć do każdego z dwóch przewodników testowanego kabla”.
Przykład: Wyprowadzony lub znajdujący się na szpili jednożyłowy kabel kalibru 10 nie może być zmierzony. Dwa skręcone sploty kabla kalibru 10 mogą zostać zmierzone. Jeśli jedno zakończenie zostało zwarte, odczyt będzie następujący: ZWARCIE, XX STÓP. W przypadku rozwartego zakończenia, odczyt będzie następujący: PRZERWA, XX STÓP.

Czy dostępna jest pełna lista rodzajów kabli przechowywanych w bibliotece CT-50?

Tak, lista kabli znajduje się w zakładce Cable Tool’s Document na naszej stronie internetowej.

Czy Cable Tool CT-50 może dokonywać pomiarów kabli 600-700 MCM?

MCM jest kablem jednożyłowym. Jeśli więc kabel znajduje się na szpuli Cable Tool nie jest w stanie zmierzyć jego długości. Jednakże, jeśli kabel znajduje się w kanale z innymi kablami MCM, wówczas Cable Tool może dokonać pomiaru długości do zwarcia lub przerwy między tymi kablami.

Jak używać narzędzia Cable Tool z kablami kategorii 5? Czy jest dostępny adapter RJ45?

Nie posiadamy adaptera do kabli kategorii 5 zakończonych złączem RJ45. Do narzędzia Cable Tool można użyć dostępnego na rynku adaptera „Banjo”. Adapter można wykonać za pomocą złącza przelotowego i innego złącza RJ45 z krótkimi żyłami wystającymi z jednego końca lub przyciąć złącze RJ45 i odsłonić odpowiednie żyły.

Czy CT-50 wymaga corocznej kalibracji?

Nie, Cable Tool nie wymaga kalibracji. Jest kalibrowany podczas produkcji przed dostarczeniem do klienta.

Czy CT-50 wykrywa ciecze impregnacyjne w testowanych kablach (gdzie dochodzi do zmiany rezystancji nieodzwierciedlającej przerwy)?

Cable Tool służy do wyszukiwania „twardych” przerw i zwarć. Oznacza to, że wartości graniczne dla rozwartych lub zwartych przewodów są około 10 wyższe od normalnej impedancji kabla. Na przykład, jeśli impedancja kabla wynosi 100 ohmów, wówczas „twarde” zwarcie wynosić będzie ok. 10 ohmów lub mniej. „Twarda” przerwa wynosiłaby 1000 ohmów lub więcej. Ciecze takie jak woda powodują wyższe zwarcie impedancyjne przekraczające wartości graniczne narzędzia Cable Tool. Do takich pomiarów należy zastosować graficzny reflektometr.

Czy Cable Tool CT50 dokonuje pomiarów powyżej 7500 stóp?

Cable Tool służy do pomiarów kabli do 2500 stóp.

Jaka jest dokładność podczas identyfikowania przerwy lub zwarcia skręconej pary z zastosowaniem przechowywanych wartości NVP?

Wykorzystując technologię reflektometrów Cable Tool diagnozuje usterki przewodów bez uruchamiania lub strefy martwej i z dokładnością do ±2% ± 2 ft ± błędu NVP. Na przykład, kabel o długości 200 stóp będzie wskazywał wartości 194-208.

CT50 będzie stosowany w miejscach, w których przylegające przewody znajdują się pod napięciem lub przesyłają dane. Czy wpłynie to na dokładność lub zdolność urządzenia CT-50 do działania zgodnie z przeznaczeniem?

Może to spowodować zakłócenia lub nieprecyzyjne odczyty długości. Wielkość zakłóceń w pomiarach długości będzie w każdym przypadku inna.


Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]