Analizator sieci LAN tylko CU - LanExpert 80


Analizator sieci Inline Gigabit

Niezbędne narzędzie dla instalatorów sieci LAN, techników, administratorów i usługodawców

Analizator sieci LanExpert stanowi niezbędne narzędzie do instalowania, monitorowania, utrzymywania, aktualizowania lub rozwiązywania problemów z dowolną siecią. LanExpert wyposażony jest w interfejs z kolorowym dotykowym ekranem umożliwiającym dostęp do jednego z najbardziej obszernych zestawów funkcji testowych i analiz, zamkniętym w przenośnym narzędziu pomiarowym.

Zalety

 • Niezbędne narzędzie do utrzymywania i monitorowania sieci danych
 • Analiza sieci, tworzenie listy najaktywniejszych rozmówców, statystyki VoIP i wiele więcej
 • Test obciążenia zgodny z przemysłową normą RFC2544 sprawdzający możliwości sieci! Przeprowadzany z wykorzystaniem dwóch niezależnych portów pojedynczego urządzenia LanExpert. W przypadku punktu testowego znajdującego się w oddalonym obszarze sieci, istnieje możliwość zastosowania drugiego urządzanie stanowiącego element łączący
 • Tryb liniowy LanExpert umożliwiający analizowanie pakietów bez ingerowania w ruch danych między dwoma urządzeniami
 • Idealne rozwiązanie w dziedzinie skutecznego rozwiązywania problemów aktywnych sieci danych! Wbudowane narzędzie LanExpert wykrywające usterki w sieciach i dostarczające podpowiedzi umożliwiające ich rozwiązanie
 • Przenośne i wydajne przechwytywanie i magazynowanie do 10000 pakietów danych. Eksportowanie pakietów do WireShark® w celu przeprowadzenia dokładnej analizy pakietów
 • Niezastąpione narzędzie podczas wykonywania testów fizycznych. LanExpert umożliwia przeprowadzanie testów mapy okablowania, długości lub PoE. Możliwość szybkiego i skutecznego identyfikowania pojedynczych żył za pomocą wbudowanego generatora tonów i opcjonalnego próbnika tonowego CT15 CableTracker

Cechy

 • Analizy Inline Network
 • Fachowe wsparcie
 • Testy okablowania struktury sieci
 • Przechwytywanie i monitoring pakietów
 • Testy przewodów – mapy okablowania, długość i moc (Ethernet)
 • Generator ruchu
 • Testy obciążenia zgodne z RFC 2544
Kod towaruNazwa towaru
 Analizatory sieci LAN LanExpert
109226035LanExpert LE85S - Zaawansowany analizator sieci LAN - Zestaw do CU/FO JM
Zestaw:  1xJednostka główna LanExpert LE85, 1xJednostka zdalna mapy połączeń, 1xModuł SFP RJ45 1000/100/10BaseT, 2xModuł SFP JM światłowodowy 1310nm 1.25Gb, 1xPatchcord pomiarowy kat. 5E, 1xPendrive USB, 1xUchwyt paskowy, 1xAkumulator, 1xZasilacz sieciowy, 1xKabel USB, 1xTorba ochronna, 1xInstrukcja obsługi;
109226034LanExpert LE85M - Zaawansowany analizator sieci LAN - Zestaw do CU/FO MM
Zestaw:  1xJednostka główna LanExpert LE85, 1xJednostka zdalna mapy połączeń, 1xModuł SFP RJ45 1000/100/10BaseT, 2xModuł SFP MM światłowodowy 850nm 1.25Gb,  1xPatchcord pomiarowy kat. 5E, 1xPendrive USB, 1xUchwyt paskowy, 1xAkumulator, 1xZasilacz sieciowy, 1xKabel USB, 1xTorba ochronna, 1xInstrukcja obsługi;
109226020LanExpert LE80 - Zaawansowany analizator sieci LAN - Zestaw tylko CU
Zestaw:  1xJednostka główna LanExpert LE80, 1xJednostka zdalna mapy połączeń, 1xModuł SFP RJ45 1000/100/10BaseT, 1xPatchcord pomiarowy kat. 5E, 1xPendrive USB, 1xUchwyt paskowy, 1xAkumulator, 1xZasilacz sieciowy, 1xKabel USB, 1xTorba ochronna, 1xInstrukcja obsługi;
 Akcesoria
109226036Moduł SFP RJ45 1000/100/10BaseT (1)
109226037Moduł SFP MM światłowodowy 850nm 1.25Gb 550m (1)
109226041Moduł SFP MM światłowodowy 1300nm 100Base-FX 2km (1)
109226038Moduł SFP JM światłowodowy 1310nm 1.25Gb (1)
109226039Moduł SFP JM światłowodowy 1310/1490nm Tx/Rx 20km (1)
109226040Moduł SFP JM światłowodowy 1490/1310nm Tx/Rx 20km (1)

Ogólne

LanExpert nie uruchamia się.

Bateria może wymagać podładowania. Należy podłączyć zasilacz AC i upewnić się, że bateria się ładuje. LanExpert może być używany w czasie ładowania baterii.

Bateria się nie ładuje lub nie jest w stanie zachować energii. Czy można ją wymienić?

Tak, jednakże należy ją zwrócić producentowi do wymiany. Proszę skontaktować się z nami w celu uzyskania pomocy.

LanExpert wyłączył się podczas przeprowadzania testów.

Należy wybrać symbol baterii po ponownym uruchomieniu urządzenia. Wskazać opcję „stay on” dla zasilacza AC i baterii. Jeśli LanExpert nie chce się uruchomić, należy podłączyć zasilacz, aby podładować baterię.

LanExpert wyświetla nieprawidłowy czas i/lub datę.

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia lub w przypadku skasowania daty wyświetla się rząd czterech przerywanych linii na środków górnej krawędzi wyświetlacza. W przypadku, gdy czas nie jest prawidłowy, należy wskazać ręcznie lub za pomocą rysika przerywane linie lub wyświetloną godzinę, aby wyświetlić ekran z godziną i datą. Następnie należy wprowadzić czas i/lub datę. Wybrać przycisk „Exit” w prawej, górnej części ekranu, aby powrócić do poprzedniego menu.

Nie mogę znaleźć swojego rysika. Czy mogę użyć długopisu lub ołówka?

Nie, ostro zakończone przedmioty spowodują uszkodzenie ekranu. Proszę skontaktować się z nami
w celu otrzymania zamiennika. 

Ekran jest nieczytelny w jasnym świetle.

Należy ustawić odpowiedni poziom jasności podświetlenia. W tym celu należy postępować wg instrukcji w rozdziale „Set Illumination Options” (ustawienia oświetlenia) w sekcji „Getting Started” (początki) Instrukcji Użytkownika lub w części poświęconej konfiguracji LanExpert.  

Ekran zawiesił się. Jak temu zaradzić?

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez ok. 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie. Następnie należy włączyć je ponownie i spróbować odtworzyć poprzedni stan, aby sprawdzić, czy ekran ponownie się zawiesie. Jeśli jest to niemożliwe, proszę skontaktować się z Psiber za pomocą poczty elektronicznej i opisać dokładnie sytuację powodującą zawieszenie się ekranu. Sprawdzimy każdy konkretny przypadek.

Ekran wyłączył się, a następnie zaczęły wyświetlać się różne kolory. Jak temu zaradzić?

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk zasilania przez ok. 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie. Proszę
o kontakt mailowy, jeśli sytuacja będzie się powtarzać. Sprawdzimy każdy konkretny przypadek.

Po wskazaniu miejsca na ekranie nic się nie dzieje. Funkcja zamknięcia obiektu na ekranie działa prawidłowo.

Ekran dotykowy może wymagać skalibrowania. Należy wybrać „Setup” (konfigurację) na ekranie początkowym i przejść do „Touch Panel” (ekranu dotykowego) w dolnym obszarze ikon. Rozpocząć kalibrację.

Test obciążenia

Czy mogę użyć tylko jednego testera w celu wygenerowania ruchu zgodnie z normą RFC2544? Jeśli tak, to jaki model należy zastosować?

Test obciążenia można uruchomić za pomocą dwóch portów na jednym urządzeniu LanExpert. W tym celu należy wybrać tryb „Independent Mode” (niezależny). Można również przeprowadzić test obciążenia za pomocą dwóch urządzeń LanExpert. Jedno z urządzeń jest urządzeniem zdalnym, a oba ustawia się w trybie „Single Ended Mode” (otwartego połączenia).

Ile czasu standardowo zajmuje przeprowadzenie testu RFC2544? Co oznacza średni czas w każdej pozycji RFC2544?

Przeprowadzenie testu spełniającego w 100% wymagania RFC2544 zajmuje ok. 2,5 dnia. Przeprowadza się je zazwyczaj w warunkach laboratoryjnych i rzadko (jeśli w ogóle) w warunkach eksploatacyjnych. Testy w warunkach eksploatacyjnych są niemal zawsze dopasowywane przez użytkownika w celu zapewnienia dokładnego pomiaru w odpowiedniejszych ramach czasowych. Na przykład, RFC2544 wymaga testowania z ośmioma różnymi rozmiarami pakietów. Typowe testy
w warunkach eksploatacyjnych obniżają liczbę różnych wielkości pakietów, wielokrotnie
z wykorzystaniem wyłącznie największych i najmniejszych rozmiarów, co znacznie zmniejsza czas przeprowadzania testów. Długości poszczególnych testów wskazane w LanExpert dotyczą ustawień domyślnych, które stosowane są do testów w warunkach eksploatacyjnych. Zmiana parametrów testów przez użytkownika powoduje zmianę szacunkowych długości testów, dzięki czemu informacja dot. całkowitego czasu trwania testów jest dostępna przed ich rozpoczęciem.    

W trybie długości otrzymuję dziwne odczyty na pinach 78.

Należy upewnić się, że dalsze zakończenie kabla podłączonego do urządzenia LanExpert jest odłączone od zakończenia mapy okablowania lub urządzenia sieciowego.

Czy można dokonywać pomiarów kabli innych niż sieciowe?

LanExpert służy do mierzenia wyłącznie miedzianych kabli sieciowych (tj. CAT3, 5, 5e, 6 i 6e) o wartości NVP 65 – 74.

Czy podczas mierzenia patchcordu należy podłączyć oba zakończenia do portów LanExpert?

Aby zmierzyć długość należy podłączyć jedno zakończenie kabla do portu 2. Port 2 jest zaznaczony
w urządzeniu LanExpert żółtym obrysem. Drugie zakończenie kabla należy pozostawić niepodłączone. Należy upewnić się, że podczas dokonywania pomiarów nic nie jest podłączone do portu 1. Aby dokonać pomiaru kabla, należy wcisnąć przycisk start. 

Analiza sieci

LanExpert nie łączy się z siecią. Co należy zrobić?

W ustawieniach domyślnych LanExpert wykorzystuje DHCP do pobierania informacji IP. Jeśli sieć nie posiada protokołu DHCP, aby wykonać połączenie należy wybrać profil 2 i wprowadzić IP oraz adres podsieci i bramki. Jeśli problem będzie się powtarzał, należy sprawdzić bieżącą konfigurację portu
w opcjach konfiguracji.

Dlaczego nie widać opcji „Partner’s capabilities”?

W przypadku wybranej Stałej prędkości w opcjach konfiguracji pod portami Lan Expert łączy się wyłącznie z taką prędkością i nie sprawdza potencjału odległych zakończeń. Należy wybrać tryb Auto pod pozycją „SPEED” (prędkość), aby wyświetlić „Partner’s capabilities”.

Dlaczego wyświetla się komunikat o braku przetestowania MDI-X?

Posiadamy własną opcję „Link As” zwaną Auto+Detect. Po wybraniu tej opcji MDI-X zostanie uzupełnione Auto Mdi-X (LAN) lub MDI-X (MIC). Opcja Auto-Detect dostarcza więcej informacji dot. wyświetlanego łącza. Niektóre switche SOHO mogą nie działać w tej konfiguracji.

W pozycji Sygnały, co oznacza Partner obok pojęcia Master?

1000BASE-T wymaga, aby proces Auto-Negocjacji ustawił dwa urządzenia w relacji master-slave. Zazwyczaj urządzenie wieloportowe (switch) przyjmuje rolę nadrzędną (master), a urządzenia jednoportowe (serwery, stacje końcowe, itp.) rolę podrzędną (slave). Protokół 1000BASE-T pozwala ustalić, które urządzenie przyjmuje daną rolę (master/slave). Celem stosunku master-slave jest ustalenie, które z urządzeń udostępni zegar dla łącza.  

Gdzie można uzyskać informacje IP po podłączeniu?

Należy wybrać strzałkę w dół na pasku przewijania, aby uzyskać informacje IP w tym port MAC, IP, adresy podsieci, bramki, DHCP, WINS, DNS1, DNS2, DNS3 i czas „dzierżawy” (w przypadku korzystania z protokołu DHCP).

Dlaczego widać tylko pozycję „Unassigned” (nieprzypisany) obok informacji IP?

Należy upewnić się, że LanExpert jest podłączony do sieci i że serwer DHCP działa prawidłowo. Korzystając ze statycznego IP należy wprowadzić informacje IP w profilu portu w opcjach konfiguracyjnych.

Jakie rodzaje pakietów można uzyskać dzięki generatorowi ruchu?

LanExpert korzysta z pakietów UDP.

Dlaczego nie widać więcej informacji o ruchu w Generatorze Ruchu?

Należy zsynchronizować adres IP z innym urządzeniem LanExpert lub innym portem aktualnie używanego w sieci urządzenia LanExpert w celu podglądu odebranych pakietów, utraconych pakietów, błędów sekwencji, podwojonych pakietów i czasu Round Trip (mijającego od wysłania danych do otrzymania potwierdzenia).

Dlaczego diody LED portów na górze urządzenia cały czas migają na czerwono?

Jeśli obie diody migają, oznacza to że LanExpert próbuje uzyskać połączenie z siecią. Jeśli jedna z diod przestaje migać i świeci nieprzerwanie, oznacza to, że port został podłączony.

Dlaczego jedna z diod LED świeci nieprzerwanie, a druga wciąż miga?

Należy sprawdzić konfigurację, z którą nawiązywane jest połączenie w opcjach Konfiguracji PORTÓW. Tryby liniowe (inline) i niezależne wymagają podłączenia obu kabli sieciowych do urządzenia LanExpert. Urządzenie nie rozpocznie pobierania danych, zanim oba porty nie nawiążą połączenia
z siecią.

Co oznaczają pojęcia „Capture” i „Detectors” na ekranie ZAPISU? Wygląda na to, że niektóre testy analizy sieci można zapisać a niektóre nie.

ZAPIS – Funkcja „Capture” (przechwytywania) wykorzystywana jest do przechowywania klatek
w trybie przechwytywania klatek. Istnieje możliwość zapisania do 1000 klatek w każdej z 10 przestrzeni pamięci. Po zachowaniu klatki należy przenieś na komputer i otworzyć
w oprogramowaniu analizy protokołu Wireshark (aby pobrać najnowszą wersję bezpłatnego oprogramowania należy wejść na stronę www.wireshark.org).

ZAPIS – Funkcja „Detectors” umożliwia przechowywanie wszystkich informacji wskazanych w pozycji Łącze, Problemy, Vitals, Urządzenia, Ping/Śledzenie, Email i VoIP. LanExpert rozpocznie tworzenie bazy informacji po połączeniu urządzenia z siecią. Niektóre informacje pobierane są bez przeprowadzania konkretnego testu. Inne testy dostarczając większej ilości informacji do bazy danych. Dane są przechowywane do momentu przerwania łącza, po czym następuje tworzenie nowej bazy danych. Funkcja „Detectors” pozwala zapisać wszystkie informacje w bazie danych i wskazuje informacje w bazie danych w chwili ich zapisu po wywołaniu dowolnego z wymienionych testów. Dlatego też nie istnieje ograniczenie do wyłącznie jednego wyniku testu. Wszelkie zapisane testy można wyświetlić na Ekranie Przechwytywania w Aplikacji Konsoli LanExpert. 

Jak i gdzie należy ustawić tester, aby przechwycić wszystkie klatki z lokalnej sieci?

Zależy to w dużej mierze od konstrukcji sieci, jednakże zazwyczaj tester należy umieścić w sieci szkieletowej między serwerem i switchem. Oczywiście, w przypadku większej liczby serwerów, routerów i switchów ruch w sieci obserwowany jest w wielu miejscach. Dobrym miejscem obserwacji jest strona sieciowa głównego systemu firewall.

Recall (przywołanie)

Czym jest przywołanie?

Przywołanie umożliwia przywrócenie zapisanych danych w celu przeprowadzenia dodatkowej analizy. Dane są wyświetlane w sposób dokładnie odzwierciedlający ich zapisanie podczas analizy sieci.

Setup (konfiguracja)

Dlaczego posiadam 50 różnych profili?

Dostępnych jest 49 konfigurowanych przez użytkownika profili i jeden profil domyślny. Profilu domyślnego nie można konfigurować. W pozostałych profilach można zmieniać ustawienia dot. poszczególnych sieci. Pozwala to zaoszczędzić czas, ponieważ wystarczy przeprowadzić konfigurację raz bez potrzeby wracania w celu dokonania zmian.

Co oznaczają różne konfiguracje portów?

Tryb otwartego połączenia występuje, gdy urządzenie LanExpert jest podłączone do jednego urządzenia sieciowego za pomocą portu 1 lub 2. W trybie liniowym (online) oba porty muszą być podłączone do dwóch urządzeń sieciowych. Umożliwia to urządzeniu LanExpert zbadanie odbywającego się w sieci ruchu. W trybie niezależnym każdy port w urządzeniu LanExpert posiada swój własny adres IP i MAC. Wykorzystywany jest do obserwowania dwóch różnych Protów w sieci lub przeprowadzania testu obciążenia RFC2544 za pomocą urządzenia LanExpert.   

Czy mogę sprawdzić ping strony internetowej?

Tak, w tym celu należy użyć profilu innego niż domyślny. Wybrać opcję „Ping/Trace” (ping/śledzenie) w menu konfiguracji. Wcisnąć klawisz kursora w dół i wybrać przycisk Edit (edytuj) obok Undefined list (niezdefiniowana lista), następnie wprowadzić nazwę lub stronę internetową. Należy upewnić się, że serwer DNS działa, umożliwiając przypisanie wprowadzonej nazwy lub strony internetowej.

Czy LanExpert wykrywa sieci VLAN?

Tak, należy przejść do opcji konfiguracji pod portami i przewinąć pasek w dół, aby wprowadzić znacznik VLAN wykrywany przez LanExpert. Czym jest klonowanie MAC? Klonowanie MAC pozwala urządzeniu LanExpert na symulowanie innego urządzenia sieciowego poprzez stosowanie jego adresu MAC w celu wykrycia problemów związanych z tym urządzeniem.

FormatNazwa
 
PDFLanExpert 80 - Karta katalogowa (EN)
PDFLanExpert - Instrukcja obsługi skrócona (PL)
PDFLanExpert - Instrukcja obsługi skrócona (EN)
PDFLanExpert - Instrukcja obsługi (EN)
PDFSofting - Porównanie funkcjonalne testerów (EN)
  
Uwaga! Zainstaluj właściwią aktualizację do odpowiedniego modelu analizatora LanExpert 80 lub LanExpert 85. Zainstalowanie niewłaściwej aktualizacji może skutkować uszkodzeniem urządzenia. W takim przypadku wymagana będzie odpłatna naprawa w serwisie producenta!
ZIPLanExpert - Konsola v.3.30
ZIPLanExpert 80 - Oprogramowanie v.2.26

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]