Oprogramowanie eXport do mierników WireXpert


Nowe oprogramowanie umożliwiające sporządzanie raportów danych dla urządzenia WireXpert.

Nowe i udoskonalone opcje.

Oprogramowanie eXport do sporządzania raportów umożliwia użytkownikowi centralne zarządzanie wynikami testów dla linii miedzianych i światłowodowych w pojedynczym programie. Dane pomiarowe można szybko importować z urządzenia za pomocą oprogramowania. Nowy skompresowany format plików gwarantuje mniejsze rozmiary plików bez utraty szczegółów i bardzo szybką wymianę danych. Raport mogą być zapisywane w formacie PDF i CSV. Dzięki dodatkowym opcjom importowania dla wyników pomiarów przy użyciu reflektometru (*.Sor), wszystkie wyniki projektu okablowania mogą być udokumentowane centralnie. Wykresy przedstawiają poszczególne parametry RF, wskazując odpowiedniość transmisji różnych prędkości Ethernet. Pierwszy na świecie tester korzystający z list umożliwiających tworzenie etykiet i testowanie węzłów w formatach hierarchicznych.

Nowości w wersji 7: Nowy graficzny interfejs użytkownika dla łatwiejszej konfiguracji i obsługi.

Zalety

  • Najnowsze oprogramowanie raportujące gwarantuje czytelny podgląd nawet podczas przetwarzania wielu wyników testów
  • Większa wydajność i możliwość eksportowania danych pomiarów przeprowadzanych za pomocą reflektometru
  • Oprogramowanie obsługujące wiele urządzeń końcowych w systemie Windows pozwala na eksportowanie i przesyłanie wyników testów w dowolnym miejscu

Cechy

  • Kompatybilne z systemami Windows XP/Vista/7/8
  • Umożliwia importowanie z lokalnego komputera PC, napędu USB lub bezpośrednio z urządzenia WireXpert
  • Pozwala na odczytywanie plików w formacie *.SOR
  • Eksportowanie raportów do plików w formacie *.CSV lub *.PDF
  • Szczegółowe wyniki z wykresami
  • Łatwy w obsłudze interfejs
  • Dostępne w kilku językach.

Podczas instalacji oprogramowania eXport pojawia się następujący komunikat: „Proszę zainstalować najnowszą aktualizację sterownika urządzenia. Sterownik jest dostępny w katalogu zip!”. Sterownik ten został już zainstalowany. Jak zainstalować oprogramowanie w takim przypadku?

Należy podłączyć urządzenie WireXpert do komputera PC w celu zainicjowania sterownika. W tym celu należy skorzystać z przewodu mini USB.

Czy stare pliki raportów z oprogramowania RaportXpert są kompatybilne z oprogramowaniem eXport?

Obecnie, nie jest to możliwe. Nowe oprogramowanie oznaczało konieczność zmiany systemu plików. Jednakże, przewiduje się możliwość wprowadzenia opcji konwertowania starszych plików projektów do nowego formatu. W razie potrzeby pilnego przekonwertowania danych, proszę skontaktować się
z naszym działem wsparcia technicznego.

W jaki sposób należy aktualizować oprogramowanie urządzenia?

Oprogramowanie eXport zawiera w sobie oprogramowanie urządzenia. W celu jego zaktualizowania, należy wykonać następujące czynności:

1. Podłączyć napęd pamięci USB do komputera PC.

2. Wybrać menu “Tools“ (narzędzia) -> “Update device software“ (aktualizacja oprogramowania urządzenia).

3. Wybrać napęd USB w oknie wyboru napędu i wcisnąć pozycję „Export” (eksportuj).

4. Podłączyć napęd USB do urządzenia WireXpert, pojawi się okno dialogowe z aktualizacją oprogramowania.

5. Przejść do pozycji “Firmware“ (oprogramowanie) -> “Update Firmware“ (aktualizuj oprogramowanie).

6. Poczekać do momentu zainstalowania oprogramowania. W razie potrzeby podłączyć zasilacz w celu zapewnienia wystarczającej energii podczas tej procedury.

7. Powtórzyć tę czynność w innym urządzeniu.

WSKAZÓWKA: Oba urządzenia można aktualizować równolegle za pomocą drugiego napędu USB. Pozwoli to zaoszczędzić czas przeznaczony na aktualizację o połowę.

W jaki sposób przenieść zawartość ekranu urządzenia WireXpert na komputer PC?

Tak zwana opcja RemoteXpert umożliwia przeniesienie zawartości ekranu WireXpert na komputer PC. Należy wykonać poniższe czynności:

1. Włączyć WireXpert, następnie podłączyć go do komputera PC za pomocą dołączonego przewodu mini USB.

2. Uruchomić oprogramowanie eXport na komputerze PC.

3. Kliknąć na ikonie małej strzałki w prawym, dolnym rogu ekranu.

4. Wybrać opcję „Remote display” (zdalny ekran) w wyświetlonym oknie.

W jaki sposób sporządzić raport PDF z wyników testów?

Należy wykonać następujące czynności:

1. Wczytać pożądane wyniki badań w oprogramowaniu eXport.

2. Zaznaczyć wyniki testów, przeznaczonych do uwzględniania w generowanym raporcie w formacie PDF (w wersji angielskiej).

3. Wybrać „Export” (eksportuj) -> „PDF”. Następnie wybrać „Summary” (podsumowanie) w celu uzyskania krótkiego podsumowania wszystkich wyników w formie listy lub „Detail” (szczegóły), aby otrzymać szczegółowy raport z wszystkimi wynikami.

4. Kliknąć „OK”, aby potwierdzić.

5. Określić miejsce zapisu na komputerze PC i rozpocząć generowanie raportu w formacie PDF.

WSKAZÓWKA: Można znacznie obniżyć czas wymagany do sporządzenia raportu w formacie PDF wybierając mniejszą rozdzielczość wykresów w „Settings” (ustawienia) -> „Report Format” (format raportu) -> „Plots” (wykresy).

W jaki sposób stworzyć hierarchiczną listę etykiet?

Należy wykonać następujące czynności:

1. Uruchomić oprogramowanie eXport.

2. Wybrać “Tools“ (narzędzia) -> “Label List Generator“ (generator listy etykiet).

Schemat etykietowania jest oparty na normie CENELEC EN 50173-1/ISO/IEC 11801:2002 dla okablowania strukturalnego.

3. Określić pożądany prefiks w polu „Building” (budynek). Prefiks pozostanie taki sam w każdej etykiecie. Przykład: „Fabryka, poziom 1” lub „Spółka XY”.

4. Następnie należy ustalić, które części etykiety zostaną wykorzystane. Jeśli, na przykład, jest tylko jeden poziom i jedno pomieszczenie telekomunikacyjne, pola te można pozostawić niezaznaczone, tym samym części te nie zostaną wykorzystane.

5. Wprowadzić wymaganą liczbę w każdej części etykiety. Pierwsze pole zawiera separator oddzielający różne części etykiety. Zapisy takie jak „Fabryka, poziom 1-1”, „Fabryka, poziom 1|1” lub „Fabryka, poziom 1/1” są powszechnie stosowane. Jednakże, można użyć dowolnych znaków.

6. Wprowadzić wartość początkową. Aby rozpocząć z pierwszymi stelażami, należy wybrać na przykład „1” lub „A”.

7. Wprowadzić wartość końcową. Jeśli w budynku znajdują się trzy stelaże, należy wprowadzić wartość „3” lub „C”.

8. Wprowadzić wartość początkową i końcową dla każdej etykiety. Stworzone etykiety zostaną wyświetlone w oknie podglądu poniżej.

9. Podłączyć napęd USB do komputera PC.

10. Wybrać „Export to USB” (eksportuj na USB) w celu skopiowania listy etykiet na napęd pamięci USB. Stworzyć nazwę listy. Warto zastosować prefiks.

11. Wcisnąć „Export” (eksportuj) w celu skopiowania listy. Podłączyć napęd USB do urządzenia lokalnego i skopiować listę na urządzenie WireXpert. Następnie, przejść do menu „Label” (etykieta), aby wybrać listę etykiet do testu.

Czy aktualizacje oprogramowania są bezpłatne i jak uzyskać informacje o nowych aktualizacjach?

Aktualizacje oprogramowania WireXpert i oprogramowania eXport są bezpłatne. Proszę odwiedzić stronę itnetworks.softing.com i wybrać zakładkę Support (wsparcie).

Czy można przygotować projekty i skopiować je na urządzenie WireXpert?

Opcja ta jest obecnie niedostępna. Jednakże, zostanie wprowadzona w przyszłych wersjach oprogramowania. Istniej możliwość wybrania schematu etykietowania w celu wcześniejszego określenia nazwy wyników testów w liście etykiet (testowanie na bazie list). Należy przejść do pozycji „Create a hierarchical label list” (stwórz hierarchiczną listę etykiet).

W jaki sposób przenieść wyniki testów z urządzenia do oprogramowania eXport?

Dostępne są dwie metody:

A. Wyeksportować wyniki testów za pomocą napędu USB.

1. Podłączyć napęd USB do lokalnego urządzenia.

2. Przejść do pozycji „Export” (eksportuj) -> „Test Results” (wyniki testów) w urządzeniu. Wszystkie wyniki testów zapisane w urządzeniu zostaną wyeksportowane.

3. Podłączyć napęd USB do komputera PC.

4. Uruchomić oprogramowanie eXport. Wybrać „Import” (importuj) -> „USB Flash Drive” (napęd USB).

5. Wybrać strony przeznaczone do importu i wcisnąć „Import Selected” (zaznaczony import).

B. Wyeksportować wyniki testów za pomocą interfejsu mini USB.

1. Podłączyć lokalne urządzenie do komputera PC za pomocą przewodu USB.

2. Uruchomić oprogramowanie eXport. Wskaźnik połączenia oprogramowania eXport w prawym, dolnym rogu ekranu wyświetli komunikat potwierdzający poprawne połączenie WireXpert z komputerem PC.

3. Wybrać „Import“ (importuj) -> “Device“ (urządzenie).

4. Wybrać strony przeznaczone do importu i wcisnąć „Import Selected” (zaznaczony import).


Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]